Export

Proč má smysl využít Power BI pro sledování exportu právě ve Vaší společnosti?

Důvodů může být mnoho a je jen na Vás, které z nich si vyberete jako klíčové. Chcete sledovat, jaký je Váš obrat z exportu v průběhu let anebo chcete sledovat, jak se mění každý měsíc a jestli splňuje cíle, které jste si stanovili. Jaké jsou trendy z minulého období a jaká je prognóza do budoucnosti. Zda jsou Vaše vozidla vytíženy efektivně, které dny využíváte na maximum, a naopak které jsou vytíženy minimálně nebo vůbec. Máte stanovenou minimální hranici vytíženosti, pod kterou by se vaše vozidla neměla dostat a chcete jasně identifikovat na jednom místě která auta to jsou a zda je cena přeprav při daném objemu přepravy optimální.

Tak jestli právě na tomhle chcete zapracovat, ale nemáte na to potřebná data nebo je Váš interní systém příliš složitý a museli byste vynaložit velké úsilí na to, abyste takové reporty zpracovali. Může se také stát, že byste potřebovali nástavbu na Váš systém, kdy takovéto rozšíření bývají mnohdy velmi nákladné. Pro tyhle účely je právě Power BI ideální řešení.

Vizuál 1 a 2

Tyto dva vizuály nám ukazují, jak se vyvíjí export v závislosti na obrat a hmotnost. První část vizuálu s názvem Vývoj exportu. Zelená čára – Breakevent je částka, kterou jsme si stanovili jako cíl a můžeme zde vidět, jak se kolem této hodnoty pohybujeme a podle toho se rozhodnout jaké kroky podniknout, abychom byli nad touto hranicí a snažili se změnit trend – červená čára, která nám zatím ukazuje klesající tendenci. Společně s prognózou na další měsíce tak vidíme, že se musí něco změnit. V druhé části vizuálu s názvem Export – peníze kumulativně se nám vyobrazuje celková suma peněz, které jsme získali díky exportu. Stejně tak Váha kumulativně, jediný rozdíl je ve zobrazení Váhy namísto peněz.

Vizuál 3

Další vizuál nám ukazuje v první části, s názvem Peníze za zakázky, jednotlivé dny v měsíci, kolik stála jednotlivá přeprava, ve které dny jsme nepřepravili. Vidíme, že rozvržení není rovnoměrné, což nám dokazuje i červená čára trendu. Ve filtru na pravé straně je připraven filtr, abychom se mohli do detailu podívat jaká byla situace v jednotlivých měsících. V druhé částí, jenž se jmenuje Peníze kumulativně, máme křivku, která nám ukazuje k jaké celkové částce jsme se zatím dostali.

Vizuál 4

V dalším vizuálu máme v pravém horním rohu filtr měsíců, abychom je mohli sledovat jednotlivě. Pod tímto filtrem je zobrazeno, jestli námi zvolený cíl plníme nebo ne a o kolik procent. Dále nám první graf, pojmenovaný Číslo dokladu a váha vyobrazuje zeleně cílovou hmotnost 24 tun, kterou bychom v ideálním případě chtěli, aby nám každá zakázka splňovala. A také minimální hranici 17 tun, pokud zakázka je pod touto hranici, tak se nám označí červeně a můžeme tak jednoduše rozpoznat jaký doklad splnil naše požadavky a který naopak nesplnil. Potom v druhém grafu Číslo dokladu a peníze vidíme jednotlivé částky u daného dokladu. Tento vizuál je skvělým pomocníkem pro rychle rozhodování, jak si váš podnik vede a vše vidíte během pár sekund na jednom místě

Vizuál 5

Další vizuál je zaměřený na to, abyste viděli, které dny v týdnu jste vytížení více a ve které dny méně. A daný den má tím tmavší barvu, čím se hodnota v daném dnu zvyšuje. A zde jasně vidíme, že v květnu jsme z každého týdnu využili 2 – 3 dny a z toho ve středu jsme neuskutečnili ani jednu přepravu a bylo by dobré se zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší vytížení rozdělit více rovnoměrně, aby byl provoz podniku spolehlivější

Vizuál 6

V tomto vizuálu můžeme jasně identifikovat, které zakázky nesplňují naše požadavky na minimální hmotnost. A vidíme, zda se tato skutečnost podepsala na celkovém exportu a jak jsme se pohybovali vůči breakeventu.